marți, 15 noiembrie 2016

CUI al Mandatarului Financiar Coordonator - Ghica Angela                        Codul unic de identificare al Mandatarului Financiar 
                                              Teritorial al PRM Bacau 


    CUI al MANDATARULUI FINANCIAR TERITORIAL al PRM BACAU este 11160045, conform "cerere de inregistrare a mandatarului financiar sub nr. 30066 / 09. 11. 2016", inregistrata la Autoritatea Electorala Permanenta - Filiala Nord-Est, conform actelor normative in acest sens.
    Mandatarul Financiar este Dna GHICA ANGELA, contabil autorizat CECCAR, ce poate fi contactata de toti candidatii la SENAT si CAMERA DEPUTATILOR a filialei judetene in cauza, cat si de persoanele ce doresc detalii despre activitatea financiar-contabila a mandatarului financiar in cauza, la numar de telefon 0722669622 si/sau e-mail angelaghica@yahoo.com
    Va multumim.

                                           PRESEDINTE,
                    Prof.Cons.Jr.Teolog Drd. Marinel HERCIU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu